Monday To Friday - 09:00AM TO 17:00PM

Ул. Булевар Јане Сандански бр. 109/1-3

GERMINA

A healthy habit

GERMINA

A healthy habit

Our Products

About Us

Фабриката за производство на природната минерална вода ГЕРМИНА се наоѓа на стариот граничен премин на Република Македонија со Грција, односно с.Гермијан – Битола. На оваа еко локација се наоѓа изворот кој изобилува со висококвалитетна минерална вода и природен гас.

Read More

Why Choose Us ?

Огромна предност на Гермина, во однос на другите води, е токму нејзиниот природно нискоминерален состав, најквалитетни и најсигурни материјали на пакување што ја прават водата Гермина единствена по квалитет. Ниско минералниот состав дозволува конзумација на водата во неограничени количини без непотребно оптоварување на организмот.

Целосна контрола

Здрава композиција

Сертификати за квалитет

Healthy habit

Од срцето на недопрената природа, сместена во Живописните предели на планината Пелистер извира кристална чиста вода – Гермина.

Огромна предност на Гермина, во однос на другите води, е токму нејзиниот природно нискоминерален состав, најквалитетни и најсигурни материјали на пакување што ја прават водата ГЕРМИНА Единствена по квалитет.

Read More

Latest news

Icon